De Zwartenhoekse Zeesluis


De Zwartenhoekse zeesluis ligt in de oude zeedijk “Graafjansdijk” die al vanaf de middeleeuwen het polderland ten oosten van deze dijk beschermde tegen het zoute water van de Braakman en het Axelse gat ten westen. De militaire strategie destijds gebruikte inundaties als verdediging. De Zwartenhoekse zeessluis, aangelegd in 1788, vervult zowel de functie uitwateringssluis die in noodgevallen als inundatiesluis kan worden gebruikt. Bij laag water kon overtollig water in westelijke richting geloosd worden naar zee. Bij hoogwater sloten de sluisdeuren automatisch om de achterliggende polders te beschermen. De sluis kon worden geblokkeerd om de polders met regenwater onder water te zetten. Sinds 1979 heeft de sluis geen functie meer in het waterbeheer. In de periode 2005-2009 is de sluis gerenoveerd en opgenomen als rijksmonument.
  • De Zwartenhoekse Zeesluis
215635