Hoewel deze website en kaartmateriaal met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende fouten.

De online kaart is niet bedoeld voor navigatiedoeleinden maar slechts ter oriëntatie en illustratie. De getekende routes dienen uitsluitend als indicatie van de verbindingen tussen de knooppunten en kunnen afwijken van de werkelijke routes op fietspaden en wegen.

De knooppunten en verbindingen zijn samengesteld met data van openstreetmap, door overheden vrijgegeven data, door eigen waarnemingen en door gebruikers opgegeven (gecorrigeerde) data.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan tijdens het gebruik van deze kaart.


©2023. Deze website bevat knooppuntendata die eigendom zijn van de Vlaamse Provinciale Toeristische Organisaties, verkregen onder een licentie met Toerisme Vlaanderen. De Vlaamse Provinciale Toeristische Organisaties en Toerisme Vlaanderen zijn niet verantwoordelijk voor het product waarin deze data worden hergebruikt, noch voor de wijze waarop ze worden hergebruikt.